Menu
0 Comments

澳门银河在线官方网址(招式)

澳门银河在线官方网址(すなあらし,尘暴是随摇滚乐起舞的属性。,头等出现时第一代游玩中。。

作用印象

求教于:气候
在5发作中,场上气候变为澳门银河在线官方网址。
提挈流沙随摇滚乐起舞时使澳门银河在线官方网址期间延伸至8发作。
场上已有澳门银河在线官方网址时应用降低价值。

书房交谈

在另外的几代相传的游玩中,澳门银河在线官方网址是文艺机具37。
在第三代游玩中,澳门银河在线官方网址是文艺机具37。
在第四音级代游玩中,澳门银河在线官方网址是文艺机具37。
在第五代游玩中,澳门银河在线官方网址是文艺机具37。
承认随摇滚乐起舞属性宝能梦都能收购澳门银河在线官方网址。

涵义梦想

缓缓地变化或发展举

编号 宝能梦 产蛋群体

R

G

B

Y

G

S

C

R

S

E

X

F

L

D

P

P

H

S

B

W

B

W

X

Y

O

A

S

M

US

UM

#027 灰色林鼠 陆上   45 53 37 37 42 42 42
#028 穿山王 陆上   52 62 52 52 42 42 48 48
#095 大岩蛇 矿物的   36 33 34 22 25 52 52 52
#208 大钢蛇 矿物的   36 33 34 22 25 52 52 52
#246 青年贱的 怪兽   8 8 5 5 5 5
#247 阿克尔斯 怪兽   1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5
#248 本·基·罗尔斯 怪兽   1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5
#299 朝北鼻 矿物的     31 37 37 36 36 34 34
#328 大颚蚁     49 49 49 44 44 36 36
#329 超音速的根除     49 49 49 44 44 36 36
#330 活动住宅撇取者     53 49 49 44 44 36 36
#331 五加仙人球 走失的/人类构造     45 53 53 53 50 50
#332 梦境仙人球 走失的/人类构造     53 65 65 65 54 54
#343 天秤偶 矿物的     31 37 34 41 41 40 40
#344 念力土偶 矿物的     31 40 34 47 47 46 46
#443 圆陆鲨 行为反常/龙       13 13 13 13
#444 尖牙陆鲨 行为反常/龙       13 13 13 13
#445 烈咬陆鲨 行为反常/龙       1,13 1,13 1,13 1,13
#476 大朝北鼻 矿物的       37 37 36 36 34 34
#524 石呈球形 矿物的         33 33 33
#525 覆盖岩 矿物的         42 42 42
#526 庞岩怪 矿物的         42 42 42
#529 扭转形如老鼠的动物 陆上         40 40 40
#530 形如老鼠的动物仓鼠 陆上         49 49 49
#551 Black Eyed鳄鱼皮革 陆上         40 40 40
#552 混混鳄 陆上         44 44 44
#553 淘汰劣种鳄 陆上         48 48 48
#645 陆云 未检出的鸡蛋         61 61 55
#718 基格尔德 未检出的鸡蛋           35 35
#769 长有森林的溪谷娃 不定形             54
#770 噬沙堡爷 不定形             60

书房

即将到来的构成的满足太长了。,请进入即将到来的页表检查完整无缺的列表。

终极状态概述

即将到来的构成的满足太长了。,请进入即将到来的页表检查完整无缺的列表。

相关性文艺

祈雨
晴空
冰雹

相关性交链

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注