Menu
0 Comments

精选中国情诗绝句100句三

41刘勇

雨霖铃

此去多年,应是良辰吉日好景票面上的。有很长的工夫。,公斤种情义,更与何人说。

42李志一

卜经营者

只愿君心似我心,定不负痴情意。

43晏几道

Linjiang Immortals的前两个

使破碎人孤单,小雨燕双飞。

44陈涛

陇西行

不幸无定河边骨,这是单独闺房里的管家。。

45辛弃疾

空转儿

女公子纵买相如赋,妖艳地此情谁诉。

46温庭筠

三首三走漏越多

梧桐树,三雨,不道离情正苦。单叶,一声声,空阶滴到明。

47 Su Wu

与爱人和老婆几个

与爱人和老婆几个,毫无疑问地爱上两私人的。

48聂胜琼

鹧鸪天

找个好梦,梦想难以引起。谁知道我当今的的感触。雨幕前的枕前泪,窗户被光照得非常。

49刘勇

日以继夜乐

劳动号子孤单的人。算引语,全光负。

50李白与杜甫

长头中间

天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难,长痴情,摧心肝。

51习姓

印记

不要改观,因它可能会改观,拒绝评论那斑斓的许诺,缺点因它可以划分,我岂敢规定闭会。。

52范成大

汽车的偏僻零件

愿我像出神两者都出神,明媚的夜间。

53戴树伦

痴情曲

鱼沈雁杳地平线路,始信人寰许可苦。

54刘勇

雨霖铃

执手相视泪眼,竟无语凝噎。

55元

三前两

诚知此恨每人有,贫贱夫妻百事哀。

56顾敻

诉中情

换我心,为你心,始知相忆深。

57鱼机

江陵渴望寄期望

忆君心似西江水,白天黑夜东流无歇时。

58李商隐

不注意成绩六六

春情莫共花争发,一寸痴情一寸灰。

59委婉的语

卜经营者

痴情似海深,旧迹如天远。

60白居易

浪淘沙

相恨不如潮有信,痴情始觉海非深。

因此车站是校正的。、远古情诗尽,爱诗网发觉于2013,以原文情爱诗、古典著作的情爱诗、古代情爱诗、远古情爱诗、英文情诗、情诗绝句尽并搜集古风、古风词、诗百科全书、著名诗句的著作纪实与虚构相结合的电影。下次你持续朗读是很附近的的。;可以放在浏览图书报刊者的收藏夹中(快捷键Ctrl+D);或许注意爱意或许风趣的诗歌可以经过分享装有钮扣给你的挚友分享;情爱诗网是情爱诗中最富有的的一首。。迎将诗爱好者朗读并提到稿件!假使你爱意因此站,请把因此站告知你的近亲。!地址是 !

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注